Kto vymyslel historku o Ježišovom vzkriesení - 2 časť.

  Pavol v liste do Korintu písal, že Ježiš vstal z mŕtvych a ukázal sa vyše 500 ľuďom, z ktorých väčšina ešte stále žije. Inými slovami povedal: "Ak neveríte mne, opýtajte sa ich – veď väčšina ešte stále žije."…

7.6.2013 o 6:13 | Karma článku: 1,70 | Prečítané:  846x | Diskusia: 98 príspevkov

Kto vymyslel historku o Ježišovom vzkriesení?

Je príbeh o Ježišovom vzkriesení mýtus, ktorý sa formoval niekoľko generácií, alebo sa táto historka objavila krátko po ukrižovaní? Kto ako prvý začal hlásať Ježišovo zmŕtvychvstanie? Na túto otázku odpoviem v…

31.5.2013 o 15:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  812x | Diskusia: 35 príspevkov

Žil Kristus?

V predchádzajúcich článkoch som uviedla niektoré staroveké záznamy, ktoré potvrdzujú základné fakty z Ježišovho života tak, ako sú opísané v evanjeliách.Citovala som rímskeho historika Tacita, židovského historika…

14.5.2013 o 9:37 | Karma článku: 2,85 | Prečítané:  1288x | Diskusia: 173 príspevkov

Historické dôkazy Ježišovho ukrižovania.

Je niekoľko nepriamych dôkazov Ježišovho vzkriesenia, ktoré sú podopreté mnohými historickými a archeologickými dôkazmi. V predchádzajúcom článku som napísala úzky výber faktov, ktoré väčšina historikov akceptuje,…

24.4.2013 o 19:44 | Karma článku: 4,59 | Prečítané:  1867x | Diskusia: 200 príspevkov

Historické dôkazy Ježišovho vzkriesenia

História nezaznamenáva ani jedného očitého svedka, ktorý by bol videl, ako Ježiš vstáva z mŕtvych. Máme len množstvo písomných záznamov, ktoré nepriamo dokazujú, že ku vzkrieseniu naozaj došlo. Napríklad očití…

17.4.2013 o 6:13 | Karma článku: 5,38 | Prečítané:  2093x | Diskusia: 141 príspevkov

Ako zistím, či ma moja viera nezaslepila a nepomýlila?

Každý človek verí tomu, čomu je ochotný veriť. Väčšinou si aj číta články a knihy, ktoré ho utvrdzujú v jeho vlastnom svetonázore. Ako môžem tvrdiť, že nie som výnimkou?

13.4.2013 o 16:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  719x | Diskusia: 11 príspevkov

Zatmenie slnka počas Ježišovho ukrižovania - mýtus či fakt?

Evanjeliá zaznamenávajú, že keď Ježiš zomieral na kríži, nastala tma a zemetrasenie. Ak sa to naozaj stalo, určite to videlo tisíce ľudí, pravdepodobne o tom niekto aj napísal a snáď sa nejaký záznam aj zachoval.

10.4.2013 o 19:00 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  461x | Diskusia: 3 príspevky

Ako sa historik vysporiada so správami o zázrakoch v evanjeliách.

 Existujú objektívne historické kritéria, podľa ktorých odborníci posudzujú, či staroveký dokument je alebo nie je hodnoverný. Podľa týchto historických kritérií obstojí Nový Zákon omnoho lepšie ako mnohé staroveké…

10.4.2013 o 14:19 | Karma článku: 10,14 | Prečítané:  529x | Diskusia: 6 príspevkov

Kontroverzná správa o Ježišovi od židovského historika Flavia.

Hoci práve píšem články o dôkazoch Ježišovho vzkriesenia, urobím malú odbočku od témy a budem sa v tomto článku venovať kontroverznej správe o Ježišovi. Dôvodom je, že ju diskutujúci opakovane spomínajú, pričom…

6.4.2013 o 19:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  535x | Diskusia: 4 príspevky

Čo o kresťanoch napísal rímsky historik Suetonius.

Rímski historici si nezriedka veľmi protirečia. Pokiaľ sa ich správy v podstatných informáciách zhodujú, nie je to vôbec problémom. Veď máme dve protirečivé správy o prechode Hanibala cez Alpy ale z oboch je jasné,…

5.4.2013 o 22:01 | Karma článku: 9,20 | Prečítané:  696x | Diskusia: 16 príspevkov

Čo viedlo ku vzniku kresťanstva je pre vedcov záhadou

O posledných dňoch Ježišovho života a počiatkoch kresťanstva máme v mimobiblických historických zdrojoch pomerne málo informácií. Väčšinu detailov sa dozvedáme z evanjelií a nie je ťažké uhádnuť prečo.

24.3.2013 o 6:58 | Karma článku: 3,41 | Prečítané:  628x | Diskusia: 33 príspevkov

Čo napísali antickí historici o Ježišovi.

Keď Pontský Pilát odsúdil Ježiša, pravdepodobne o tom poslal do Ríma správu. Rimania mali totiž vo zvyku viesť si úradné záznamy. Žiadna správa od Piláta sa nám však nezachovala.

6.3.2013 o 20:21 | Karma článku: 1,26 | Prečítané:  647x | Diskusia: 47 príspevkov

Bol Ježiš mýtickou postavou alebo historickou osobnosťou? - 2.časť

Niektorí ľudia tvrdia že Ježiš pravdepodobne nikdy nežil. Tento názor je výsledok ateistickej propagandy z čias socializmu, keď tvrdili, že neexistuje jediný historický záznam o Ježišovi a že evanjeliá sú zbierka…

11.2.2013 o 20:58 | Karma článku: 1,86 | Prečítané:  668x | Diskusia: 26 príspevkov

Bol Ježiš reálnou historickou alebo mýtickou postavou?

„Ježiš bol mýtickou postavou, ktorý nikdy nežil!“ Tieto slová nám povedala vyučujúca na hodine filozofie na gymnáziu. Prekvapilo ma že súdružka učiteľka zabudla že v tom čase už bolo sedem rokov po nežnej revolúcii…

10.2.2013 o 20:42 | Karma článku: 1,13 | Prečítané:  493x | Diskusia: 22 príspevkov

Boli Ježišove slová zaznamenané v evanjeliách prekrútené?

Niektorí kritici Biblie tvrdia, že evanjeliá nie sú historicky spoľahlivé a vôbec nemusia zaznamenávať Ježišove slová, lebo boli napísané niekoľko desaťročí po Ježišovej smrti.

7.2.2013 o 21:12 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  604x | Diskusia: 11 príspevkov

Prečo Ježiš nenapísal žiadnu knihu?

Záležalo vôbec Ježišovi na tom aby sa jeho slová zachovali? Prečo nenapísal žiadnu knihu ale len vyučoval ústne? Veď dobre vieme aká je ústna tradícia nespoľahlivá. Stručná odpoveď na túto otázku je: Šírenie …

17.1.2013 o 19:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  3114x | Diskusia: 648 príspevkov

Vedci zistili kedy boli napísané evanjeliá a kto je ich autorom.

Väčšina historikov sa zhoduje v tom, že evanjeliá boli napísané v 1. storočí n.l. Pred sto rokmi ich však mnohí učenci datovali do obdobia konca 2. storočia. Čo viedlo k tomuto veľkému posunu v datovaní? Boli to…

3.1.2013 o 12:09 | Karma článku: 10,54 | Prečítané:  5527x | Diskusia: 59 príspevkov

Je Nový Zákon historicky hodnoverný?

Ako vôbec historici vedia, či sa nejaká udalosť v minulosti odohrala?Sú na to nejaké kritériá?Keď sa študenti na strednej škole učia dejepis, učia sa udalosti, mená, roky, skrátka fakty o ktorých historici veria,…

26.12.2012 o 19:07 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  821x | Diskusia: 71 príspevkov

Profesor Dawkins objavil prečo nemôžeme dôverovať evanjeliám.

Vo svojej knihe Boží blud známy apoštol ateizmu Richard Dawkins píše, že "učení teológovia už v 19. storočí takmer jednoznačne dokázali, že evanjeliá nie sú spoľahlivým popisom skutočných udalostí." ďalej dodáva, že…

11.12.2012 o 6:38 | Karma článku: 5,86 | Prečítané:  1274x | Diskusia: 154 príspevkov

Nález papyrusu, ktorý prepísal učebnice histórie.

Niektorí učenci tvrdili, že Nový Zákon nie je historicky spoľahlivý, lebo je to len zbierka legiend o Ježišovi, ktorú napísali až koncom druhého storočia. Toto hlásala Tübingenská škola v 30. rokoch 19. storočia v…

15.11.2012 o 15:45 | Karma článku: 4,33 | Prečítané:  719x | Diskusia: 37 príspevkov

Nasledujúce Predchádzajúce


Už ste čítali?